Vi kan automation

Men hur är vi som människor? Hur är det att jobba hos oss och hur är det att vara kund? Välkommen till vår verklighet!

MUGGAR SOM SLIPPER KROCKTESTAS

En typisk standardlösning vid tillverkning av plastförpackningar (burkar och lock) är att transportera produkter en och en på band medan de vision-avsynas. I slutet av bandet når de – en i taget – ett fast stopp. Genom att trycka underifrån staplas sedan produkterna till en bestämd höjd för att till sist läggas i låda. Ju snabbare processen måste gå, desto mer ömsint måste hanteringen bli. Då är vi glada att känna Hasse Beckhoff.

När 100 produkter per minut ska hanteras på en transportbana – inklusive avsyning, stapling och packning – krävs en exakt balans mellan snabbhet och säkerhet. Inget får krascha. Därför använder vi ofta höghastighetskamera när vi justerar anläggningarna. Då ser vi i detalj hur allt beter sig, som t ex att en lätt bägare som träffar ett fast stopp påminner om ett krocktest. Medan bägaren deformeras från sidan kommer en kolv underifrån och trycker upp bägaren i en stapel. När vi ser den processen ruta för ruta kan vi ibland tvivla på att det ska funka, men det gör det. Rätt justerad är automation ren magi.

”Att tänka nytt var nödvändigt. Samt att ringa Hasse Beckhoff.”

VI RINGER HASSE

100 produkter är dock ingen övre magisk gräns för vad som är möjligt. Men när vi ställdes inför en önskan från förpackningsföretaget Superfos om hantering av pappbägare med en vikt av bara 5 gram, dessutom med en oregelbunden form som inte skulle gå att styra upp med fasta stöd, blev det klurigt. Särskilt som vi skulle behöva stapla närmare 150 bägare i minuten: ett personbästa med nästan 50 enheter. Att tänka nytt var nödvändigt. Samt att ringa Hasse Beckhoff.

SKIPPA BANDET

Vår egen idé var att undvika transportband. Men hur? Någon typ av transport skulle krävas. Dessutom behövdes kameraavsyning av produktens alla sidor, inklusive insidan. Att låta en robot hålla i produkten var alltså uteslutet. Med vår vän Hasse Beckhoffs produkt XTS (Extended Track System) trodde vi ändå att det skulle vara möjligt. Det systemet skulle förhoppningsvis kunna hantera bägarna en och en och göra det riktigt, riktigt snabbt. Det visade sig – om det interna skämtet kan ursäktas – gå som på räls.

INGA KROCKTESTER MER

Med hjälp av XTS kan vi sätta valfritt antal vagnar på en magnetstyrd linjärbana där varje vagn styrs individuellt och endast skjutsar en produkt i taget. Vagnen kan vi utforma så att vi med kameran kan se produkten från alla håll. När vi stannar vagnen för att stapla bägare försvinner liknelsen med en krocktest. Allt går snabbt, men utan stötar. Och eftersom vi inte behöver styra produkten med skenor kan vi hantera vilken form som helst.

100 GÅNGER SNABBARE

Ärligt talat kallar vi Hans Beckhoff för Hasse endast internt här på 3Button Group. En god arbetsrelation gör att att han känns som en i familjen, men företaget är jättestort. Beckhoff grundades redan 1980 av Hans far och redan då med fokus på innovativa automationslösningar baserade på PC-teknik. Beckhoff leder utvecklingen än i dag, omsätter 903 miljoner euro och har 4350 anställda runt om i världen. Med en kombination av beprövad teknik och deras ”New Automation Technology-filosofi” bygger de framtidssäkra och öppna styr- och automationslösningar. PC-tekniken stöder fler kärnor än traditionell PLC-teknik, vilket innebär ruggigt hög prestanda. Med PLC har vi vanligtvis scantider kring 20 ms. Med Beckhoff kan vi vara 100 gånger snabbare. All integration med ett överordnat affärssystem är väldigt enkel och i stort sett utan begränsningar.

DET VAR SOM…

för att nyttja alla fördelar med det alternativa systemet valde vi att implementera hela lösningen med Beckhoff. Det innebar 7 servomotorer, en XTS-bana med fritt programmerbara vagnar (styrs som en servoaxel), integrerad safety samt HTML-5 HMI på stora skärmar.

Johan Rosell, VD på Berry Superfos Mullsjö, beskriver det nya projektet så här:
”Viljan att utvecklas och ständigt producera bättre produkter snabbare och effektivare är en ledstjärna för oss på Berry Superfos. Vårt samarbete med 3Button Group har varit öppet och utvecklande. Vi känner verkligen att det här är något vi uppnått tillsammans. Möjligheterna med Beckhoff och deras XTS-bana öppnar för nya sätt att tänka och flyttar fram gränsen för hur långt vi kan nå. Att jobba med ny teknik på detta sättet känns väldigt utvecklande”