Vi kan automation

Men hur är vi som människor? Hur är det att jobba hos oss och hur är det att vara kund? Välkommen till vår verklighet!

Pump up the Jam, pump it up

– En berättelse om hur en tvålpump skall monteras!

Rosti GP i Gislaved är en av våra allra bästa kunder. En kund som ställer krav, har visioner och sätter utmanande mål men som också sätter sig i vår båt och jobbar tillsammans med oss för att nå målen. Tillsammans har vi byggt en linje för produktion av tvålpumpar som vi gärna vill visa upp.

En monterad manick helt i plast där 4 sinnrikt konstruerade formsprutade komponenter tillsammans blir till en exakt, tillförlitlig och hållbar doseringspump för tvål. En anspråkslös komponent som vi alla säkert kommer i kontakt med nästan dagligen och som vi förutsätter alltid ska fungera om och om igen. Men hur är den tillverkad? Hur lyckas man montera finmekaniken och hur behåller man kvalité och spårbarhet?

Hur den görs

I en helt nyrenoverad hall med blanka golv och god belysning står 4 nya hel-elektriska formsprutor från Engel och 4 ABB robotar av typen IRB 2600. Varje maskin har sin egen betjäningsrobot och de 4 robotarna kopplas samman av en gemensam pallettbana där del för del av tvålpumpen tillverkas och monteras direkt i palletterna. I varje maskin sitter verktyg med 12 kaviteter och i varje cykel monteras därför 12 tvålpumpar parallellt. Toleranserna är mycket små och processen måste vara välbalanserad och avvägd där små skillnader i hur detaljerna formsprutas eller variationer i kyl-tid direkt påverkar möjligheten att montera samman komponenterna. 

”Samarbete och ömsesidigt förtroende”

Många år av samarbete

De senaste åren har vi på 3Button Group fått förtroendet att bygga mycket automation till Rosti GP. Det har handlat om Side-entry robotar från IML technologies för snabb maskinbetjäning och montage med hög precision. System med on-line visionsystem för kvalitetskontroll. Vi har även levererat sammanlagt mer än en kilometer produktbanor från Front Automation för att transportera produkter till centrala palleteringsceller, där robotar palleterar hela lager av produkter med mellanlägg mellan varje skikt. Tillsammans har vi även hittat metoder för digitaltryck direkt på produkter och montageapplikationer från Fröjd Automation. När vi nu fick frågan om att montera tvålpumpar så var det därför naturligt att på nytt anta utmaningen även om vi redan från början förstod att uppgiften var svår.

Tack och bock!

Att nå de högt satta målen gällande cykeltid, spårbarhet och kvalitet i kombination med en rad andra krav på uppstartsbortsortering, kvalitetsuttag och krav på automatisk omställning av linjen är inget vi kunde klarat utan ett nära samarbete med Rosti. I filmen får vi beröm av Daniel Kotur och Björn Felixsson gällande hur samarbetet har fungerat  och vi vill här samtidigt framhålla att förtroendet är ömsesidigt – hela Rosti GP:s teknikteam är mycket kompetenta, enkla att samarbeta med och mycket hjälpsamma. Stort tack för ett fantastiskt samarbete!