Integritetspolicy 3Button Group

3Button Group AB värnar starkt om att skydda och respektera din sekretess vid kontakt med oss. För oss är det viktigt att du som är i kontakt med oss känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt.

Denna policy utgör grunden för hur vi behandlar personlig information som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss, det kan tex vara vid besök av hemsida eller kontakt via e-post. Läs informationen nedan för att förstå våra åsikter om och praxis för din personliga information och hur vi behandlar den.

GDPR

Vår webbplats och interna system är utformade för att följa gällande dataskyddslagstiftning och användarskydd inbegripet EU:s dataskyddsförordning 2016/679 känd som GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller sedan 2018.

 INFORMATION SOM VI KAN SAMLA IN FRÅN DIG

Vi kan samla in och behandla följande information om dig:

Webbplatsuppgifter vid besök av hemsida. Information som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på vår webbplats. Detta omfattar information som tillhandahålls vid tidpunkten för registreringen för att använda webbplatsen eller förfrågan om våra tjänster.

Leverans- och faktureringsinformation samt betalningsinformation.

Vi kan också be om din information när du anmäler dig till våra event eller skickar förfrågan om våra produkter.

Vi kan även be dig delta i undersökningar som vi använder i utvecklingssyfte, även om du inte behöver svara på dem.

Information i alla former av kommunikation som skickas till oss via e-post kan lagras i våra datasystem.

Uppgifter om dina besök på vår webbplats omfattar, men är inte begränsade till, trafikdata, platsdata, IP-adress, datumet för besöket, webbloggar och annan kommunikationsdata och resurserna som du bereder dig åtkomst till.

IP-ADRESSER

Vi kan samla in information om din dator, inklusive om tillgängligt din IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, för systemadministration, för att rapportera kollektiv information till våra annonsörer och dotterbolag och för att granska användningen av vår webbplats. Detta är statistisk information om våra användares agerande och mönster när de surfar och det identifierar vanligtvis inte individer. IP-adresser kan användas för att identifiera dig när vi anser att det är nödvändigt för att upprätthålla efterlevnad av våra användnings- och tjänstevillkor för webbplatsen eller för att skydda vår tjänst, webbplats, kunder eller andra.

COOKIES

En cookie är en liten fil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Vår hemsida använder cookies. Om du besöker webbplatsen ännu en gång känner cookien av att det är ett återbesök. Vi använder inte cookien för att identifiera dig personligen. Cookien används inte heller för att identifiera dig på tredjepartswebbplatser. Du kan konfigurera webbläsaren så att den blockerar cookies, tar bort cookies eller informerar när en cookie installeras. Det enda vi använder cookies för är för helt anonym användarstatistik.

ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

Vi använder information som vi samlar in på följande sätt:

Så att innehåll från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator.

För att ge dig information, produkter eller tjänster som du efterfrågar från oss eller som vi tror kan intressera dig, när du har samtyckt till att kontaktas av oss för dessa syften.

När du gett oss din e-postadress eller telefonnummer kan vi välja att skicka ett meddelande eller ringa i uppföljningssyfte, när du har samtyckt till att kontaktas för dessa syften.

Om du är en befintlig kund kontaktar vi endast dig elektroniskt (e-post eller SMS) med information om varor och tjänster som liknar dem som tidigare sålts till dig.

Om du inte vill att vi använder din information på detta sätt, kontakta oss på: info@3bg.se

ÖVERFÖRING OCH DELNING AV INFORMATION

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår grupp, vilket innebär våra dotterbolag, våra slutliga holdingbolag och deras dotterbolag.

Vi kan överföra ut din personliga information till tredje parter:

I händelse av försäljning eller köp av företag eller tillgångar, information kan lämnas till den potentiella säljaren eller köparen av ett sådant företag eller tillgångar.

Om vårt företag eller en väsentlig del av företagets tillgångar förvärvas av en tredje part, då personlig information om kunderna är en av tillgångarna som överlåts.

Om vi har en skyldighet att dela med oss av personlig information för att uppfylla en juridisk skyldighet, eller för att verkställa eller tillämpa våra användningsvillkor och andra avtal, för att skydda rättigheter, egendom och säkerhet som tillhör 3Button Group, våra kunder eller andra. Detta omfattar att utbyta information med andra företag och organisationer för att skydda mot bedrägerier och reducera kreditrisker.

Vi kommer inte lämna ut din personliga information till tredje part i andra fall än de som anges i denna policy.

Våra kunders integritet och dataskydd är mycket viktigt för oss, därför säljer vi inte eller leasar ut din personliga information till någon part. Vi lämnar inte ut specifik personlig information som du skickar till oss om dig på ett sätt som kopplar samman dig med den personliga informationen, förutom när vi har ditt tillstånd eller under särskilda omständigheter, som när vi anser att lagen kräver det eller vid de särskilda omständigheter som beskrivs nedan. Följande beskriver några av de sätt på vilka din personliga information kan delas:

  • Till myndigheter och lagupprätthållande tjänstemän.
  • Andra organisationer, med ditt samtycke.
  • Andra organisationer, i enlighet med vad som är tillåtet i lag.

SKYDDANDE AV KUNDINFORMATION

Förutom under de omständigheter som anges i denna sekretesspolicy hålls din personliga information konfidentiell. Dessutom använder vi fysiska, elektroniska och procedurmässiga säkerhetsåtgärder som följer tillämpliga standarder och lagar (GDPR) för att skydda denna personliga information. Vissa lagar kan begränsa delningen av din icke-offentliga personliga information ytterligare.

Vi beviljar endast åtkomst till icke-offentlig personlig information om dig till företagsanställda och anslutna och icke-anslutna tjänsteleverantörer så att de kan tillhandahålla eller erbjuda dig produkter och tjänster, bearbeta och serva dina konton och administrera vår verksamhet.

Vi kan även dela information i särskilda fall när vi har anledning att tro att delandet av denna information är nödvändig för att identifiera, kontakta eller vidta juridiska åtgärder mot någon som bryter mot användningsvillkoren eller tjänstevillkoren eller som orsakar skada på eller stör (antingen avsiktligt eller oavsiktligt) våra rättigheter eller egendom, våra kunder eller någon annan.

RÄTTIGHETER OCH ÅTKOMST TILL INFORMATION

Personlig information behandlas endast i marknadsföringssyfte när du har lämnat ditt samtycke. Vi informerar dig (innan vi samlar in din information) om vi avser att använda din information för sådana syften. Du kan när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat oss genom att kontakta oss på info@3bg.se.

Dataskyddslagstiftning ger dig rätt till åtkomst av information som lagras om dig. Din rätt till åtkomst kan utövas i enlighet med den lagstiftningen. Du kan därför begära ut en kopia på de uppgifter vi har om dig.

Du kan även be oss att ta bort den information som lagras om dig eller begränsa rätten till behandling av uppgifterna.

ÄNDRINGAR I VÅR SEKRETESSPOLICY

Eventuella ändringar som vi gör i sekretesspolicyn kommer att publiceras på denna hemsida.

KONTAKT

Frågor, kommentarer och begäranden angående denna sekretesspolicy välkomnas och skickas till: info@3bg.se