”VI ÄR EN

TREKNAPPSFABRIK”

Behovet av användarvänlighet uttrycktes på ett bra sätt av Torbjörn Jonsson, VD på Delsbo Candle, i samband med ett projekt hos dem.

”Vi är en treknappsfabrik! Vi vill ha en startknapp, en stoppknapp och en knapp för återställning när något går fel – alla andra knappar är av ondo!”

Man kan säga att Torbjörn formulerade vår affärsidé och vårt erbjudande, samtidigt som han gav oss ett kvitto på att vi tänker rätt. Vi måste ställa riktigt höga krav på oss själva som systembyggare, om vi vill fortsätta hjälpa svensk industri att vara konkurrenskraftig. Och det vill vi.

 

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Front Automation, Fröjd Automation, IML Technologies och Front AGV ingår i den entreprenörsdrivna automationsgruppen 3BUTTON GROUP.

Bolagen drivs i tätt och nära samarbete med varandra och med gemensam ledning. Samarbetet gör att vi kan dela på resurser och nyttja spetskunskap tvårfunktionellt i alla gruppens bolag.

Tillsammans omsätter automationsgruppen 100 MSEK och har ca 30 medarbetare.

Synergierna och möjligheterna till samarbete mellan bolagen är stora och till nytta både för våra anställda och våra kunder. Tillsammans är vi starka.

AUKTORISERAD ABB PARTNER

Vi är auktoriserad partner till ABB. Authorized Value Provider – AVP är ett globalt program för nära samarbetspartners till ABB inom olika områden.

Samarbetet med ABB sker på flera plan och omfattar allt från försäljning och marknad till utveckling, applikationskunnande och support. Närheten till ABB:s fabrik i Västerås är också en fördel för oss bär det gäller frågor kring produktion och utveckling.

I Västerås finns också ett kundcenter speciellt uppbyggt för demo och tester som vi är fria att nyttja och dit vi också gärna bjuder med oss kunder när behov finns.